Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
rich Dinle! {rıtʃ}
  • [A] paralı, zengin, varlıklı, bereketli, verimli, değerli, pahada ağır, pahalı, bol, yoğun, besin değeri yüksek, besleyici, ağır {yiyecek}, canlı {renk}, gür, esprili, komik, nükteli, anlamlı
rich s.
1. zengin, varlıklı: a rich man zengin bir adam. a rich source of protein zengin protein kaynağı.
2. pahalı ve güzel.
3. bitek, verimli: rich soil verimli toprak.
4. bol, çok: That man is rich in knowledge. O adam çok bilgili.
5. kalorisi yüksek, ağır {yiyecek}.
6. gür, tok {ses}.
7. koyu ve güzel {renk}.
rich s. zengin, servet sahibi: mümbit, bitek, verimli, bereketli; bol, çok: mükellef: lezzetli, yağlı, ağır; parlak {renk}; gür, dolgun {ses}; tuhaf, hoş, nükteli. the rich zenginler, servet sahipleri. riches

i. zenginlik, para, servet, mal. richly

z. zengince; bol bol; fazlasıyle; ağır bir şekilde richness I. zenginlik; yağlılık.
rich s.
1. zengin, varlıklı: a rich man zengin bir adam. a rich source of protein zengin protein kaynağı.
2. pahalı ve güzel.
3. bitek, verimli: rich soil verimli toprak.
4. bol, çok: That man is rich in knowledge. O adam çok bilgili.
5. kalorisi yüksek, ağır {yiyecek}.
6. gür, tok {ses}.
7. koyu ve güzel {renk}.
rich s. zengin, servet sahibi: mümbit, bitek, verimli, bereketli; bol, çok: mükellef: lezzetli, yağlı, ağır; parlak {renk}; gür, dolgun {ses}; tuhaf, hoş, nükteli. the rich zenginler, servet sahipleri. riches

i. zenginlik, para, servet, mal. richly

z. zengince; bol bol; fazlasıyle; ağır bir şekilde richness I. zenginlik; yağlılık.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
be born into a rich family
  • [V] zengin bir ailenin çocuğu olarak doğmak
cut up rich
  • [V] zengin ölmek
grow rich
  • [V] zenginleşmek
new-rich
  • [A] yeni zengin
  • [N] yeni zengin, sonradan olma zengin
the rich
  • [N] zenginler
very rich
  • [A] para babası
stinking rich
  • [A] bok gibi zengin
Microsoft Rich Text Format Documents Microsoft RTF Dosyası Belgeleri
Rich Text Zengin Metin
Rich text (MSN formatted text) Zengin metin {MSN biçimlendirilmiş metin}
Rich Text Document Zengin Metinli Belge
Rich Text Edit Font Zengin Metin Düzenleme Yazıtipi
Rich Text Edit Font/Paragraph Zengin Metin Düzenleme Yazıtipi/Paragrafı
Rich Text File Zengin Metin Dosyası
Rich Text Format RTF Dosya Biçimi
Rich Text Format Zengin Metin Biçimi
Rich Text Format (RTF) Zenginleştirilmiş Metin Yapısı
Rich Text Format Japan Zengin Metin Biçimi Japonya
rich-text box zengin metin kutusu
strike it rich k. dili birdenbire zengin olmak.

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
bkz. Rich Text Format RTF