Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
Scot Dinle! {skɒt}
  • [N] İskoçyalı
scot Dinle! {skɒt}
  • [N] vergi, para cezası
Scot i. İskoç.
scot i. eski ingiltere kanununda vergi veya para cezası scot and lot eski belediye vergisi. pay scot and lot tamamen ödemek.
scot i. iskoçyalı.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
Anglo-Scot
  • [N] İngiltere: İngiltere'de oturan İskoç
pay scot and lot
  • [ID] ödemek: tamamen ödemek
scot-free Dinle! {,skɒt'fri:}
  • [A] sağ salim, kazasız belâsız, masrafsız
get off scot-free
  • [V] sağ salim kurtulmak, yakayı sıyırmak
go/get off scot-free k. dili {sanık} hiçbir ceza yemeden serbest bırakılmak.
scot-free s.
scot-free s.
get off scot-free Konuşma Dili * {sanık} hiçbir ceza yemeden serbest bırakılmak.
go scot-free Konuşma Dili * {sanık} hiçbir ceza yemeden serbest bırakılmak.
scot-free scot-free skat'fri' Sıfat ·(bakınız) "get off scot-free" "go scot-free"
scot-free cezalanmadan
scot-free zarar görmeden
anglo scot İngiltere'de oturan İskoç i.
get off scot free sağ salim kurtulmak, yakayı sıyırmak f.
pay scot and lot tamamen ödemek
scot free sağ salim, kazasız belâsız, masrafsız