Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
sea wrack
  • [V] yüzen yosun, yüzen suyosunu
sea wrack yüzen yosun, yüzen suyosunu f.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
bladder wrack {'blædər,ræk}
  • [N] hava keseli suyosunu
wrack Dinle! {ræk}
  • [N] enkaz, yıkıntı, harabe, gemi enkazı, kıyıya vuran yosun, bulut: uçuşan bulut
go to wrack
  • [V] harap olmak, bakımsızlıktan dökülmek
wrack and ruin
  • [A] harap, viran
go to wrack and ruin bakımsızlıktan harabeye dönüşmek.

f.
wrack i.
wrack i.f. enkaz, gemi enkazı; dalgaların sahile attığı yosunlar;

f. yıkılmak, enkaz haline gelmek. go to wrack and ruin bakımıszlık ve ihmalden harap olmak.
go to wrack and ruin * bakımsızlıktan harabeye dönüşmek.
wrack wrack räk İsim ·(bakınız) "go to wrack and ruin" Fiil ·(bakınız) "be wracked by" "be wracked with"
wrack enkaz, gemi enkazı; dalgaların sahile attığı yosun
wrack kıyıya vuran deniz yosunu
bladder wrack hava keseli suyosunu i.
go to wrack harap olmak, bakımsızlıktan dökülmek
wrack and ruin harap, viran