Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
set free
 • [V] serbest bırakmak, azat etmek, özgürlüğüne kavuşturmak, salıvermek, tahliye etmek, kurtarmak
set free serbest bırakmak, azat etmek.
set free * serbest bırakmak, azat etmek.
set free serbest bırak
set free serbest bırakmak, azat etmek, özgürlüğüne kavuşturmak, salıvermek, tahliye etmek, kurtarmak

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
accident-free {'æksıdənt,fri:}
 • [A] kazasız
Free admission
 • [PHR] giriş: Ücretsiz giriş
free agent
 • [N] başına buyruk kimse, istediğini yapabilen kimse
alcohol-free {'ælkəhɔ:l,fri:}
 • [A] alkolsüz
free from bias
 • [A] tarafsız
free on board
 • [N] araçtan teslim, teslim: güvertede teslim, teslim: gemide teslim
caffeine-free
 • [A] kafeinsiz
toll-free call
 • [N] arama: ücretsiz arama
be free from care
 • [V] kaygısız olmak, kendini fazla üzmemek
free of charge
 • [A] bedava, masrafsız
Free Church
 • [N] kilise: devlete bağımsız kilise
duty-free Dinle! {,du:tı'fri:}
 • [A] gümrüksüz
 • [ADV] gümrük ödemeden
Do you sell duty-free goods on board?
 • [PHR] gümrüksüz: Uçakta gümrüksüz ürünler satıyor musunuz?
fancy-free Dinle! {'fænsı,fri:}
 • [A] boşta, kâlbi boş, sevgilisi olmayan
free Dinle! {fri:}
 • [A] özgür, hür, kısıtlanmamış, masrafsız, bağımsız, serbest, muaf, samimi, açık, doğal, bedava, ücretsiz, parasız, vergiden muaf, boş, aletsiz
 • [ADV] serbestçe, ücretsiz, parasız
 • [V] serbest bırakmak, salıvermek, tahliye etmek, kurtarmak, muaf tutmak
Are you free?
 • [PHR] boş: Boş musunuz?
Will you be free tomorrow?
 • [PHR] boş: Yarın boş musunuz?
free area
 • [N] bölge: serbest bölge
free back
 • [N] libero
free enterprise
 • [N] hür teşebbüs