Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
square Dinle! {skweər}
 • [A] kare şeklinde, dört köşeli, dördül, dik, dörtlü, düzgün, doğru, dürüst, tam, kesin, açık, katı, uygun, bağdaşan, kare
 • [N] kare, dörtgen, kare şeklinde şey, satranç tahtası, meydan, gönye, standart kural, sütun kaidesi, eski kafalı kimse
 • [V] beraberliği sağlamak (spor.), kare yapmak, kare kare yapmak, karelere bölmek, karesini almak, yerleştirmek, düzeltmek, dik tutmak, ayarlamak, halletmek
square s.
1. kare, kare şeklinde olan.
2. {metre} kare: four square meters dört metre kare.
3. k. dili örümcek kafalı; çok tutucu/resmi davranan.
square f.
1. mat. {bir sayının} karesini almak.
2. with ile bağdaşmak, -e uymak; -i ile bağdaştırmak.
3. k. dili {hesabı} görmek, kapatmak.
4. k. dili rüşvet vererek {birini} yola getirmek; rüşvet vererek {bir durumu} {istenilen şekilde} halletmek.
5. spor {puanları} eşitlemek.
6. karelemek, karelere ayırmak.
7. off {bir şeyin kenarlarını} dört köşeli hale getirmek.
square i.
1. kare.
2. geom. kare, dördül.
3. {şehirdeki bina veya sokakların oluşturduğu} meydan.
4. mat. {bir sayının} karesi.
5. k. dili örümcek kafalı kimse; çok tutucu/resmi davranan kimse.
square s.

z. kare, dört köşeli, dik açılı; omuzları enli; doğru, âdil, insaflı; namuslu; tam, kesirsiz; tam, açık; {argo} modadan habersiz, gençlik fikirlerine karşı koyan, eski kafalı;

z. k.dili. doğru, dosdoğru; tam yerinde, isabetli. square dance dört çiftin karşı karşıya yaptıkları bir çeşit oyun. square deal dürüst ve insaflı pazarlık veya muamele. square foot ayak kare, 0,093 m2 square knot camadan bağı. square meal doyurucu yemek. square measure yüzey ölçü birimi. square meter metre kare. square mile mil kare, 2,59 km
2. square piano adi piyano, düz piyano. squarerigged;

s. den. dört köşe seren yelkenleri olan, kaba. sorto square root mat. kare kök, cezir. square sail dört köşe seren yelkeni. square shooter k.dili. dürüst insan. squaretoed

s. küt burunlu {ayakkabı}; eski âdetlere veya modaya düşkün. get square with hakkından gelmek. squarely

z. kare şeklinde; dürüstçe. squareness

i. kare oluş. squarish

s. karemsi.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
square accounts with
 • [ID] hesaplaşmak, hıncını almak
square an account
 • [V] hesap: hesabı ödemek, hesaplaşmak
barrack square
 • [N] kışla avlusu
hollow square
 • [N] kale düzeni
root-mean-square
 • [A] ortalama karekök
a square meal
 • [N] doyurucu yemek
be back to square one
 • [ID] çabaları boşa gitmek, başa dönmek, silbaştan başlamak
get square with
 • [V] hesap: hesabı kesmek, hesaplaşmak
get things square
 • [V] iş: işleri yoluna koymak, düzenlemek
in the square
 • [ADV] karesi
on the square
 • [A] dürüst, samimi, gönyeli
out of square
 • [A] gönyesiz, düzensiz, karışık
square deal
 • [N] dürüst pazarlık, insaflı davranış
square drill
 • [V] kare delik delmek
square feet
 • [N] feet kare
square meal
 • [N] doyurucu yemek
square meter
 • [N] metrekare
square meters
 • [N] metrekare
square off
 • [V] karelemek, karelere bölmek, kavga vaziyeti almak
square-rigged Dinle! {'skweər,rıgd}
 • [A] seren yelkenli