Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
stem Dinle! {stem}
  • [N] sap, gövde, kadeh sapı, kol saati kurma düğmesi, kök (dilb.), pipo sapı, kelimenin kökü, pruva
  • [V] sapını koparmak, çıkmak, gelmek, set çekmek, durdurmak, kesmek, engellemek, karşı ilerlemek
stem i.

f. sap; ağaç gövdesi, gövde; sap gibi şey, kol; muz hevengi; kadeh ayağı; kol saati kurgusu, aks, direk; silsile; harfin yukarı uzantısı; dilb. gövde; müz. nota kuyruğu;

f. saplarını koparmak; sap takmak; çıkmak, den. gelmek. stemwinder aksla kurulan saat.
stem i.

f. den. geminin baş bodoslaması; pruva, baş;

f. den. baş verip gitmek, göğüs verip ilerlemek; set çekmek, önlemek. from stem to stern baştan kıça; baştan aşağı.
stem f. durdurmak; tıb. akmasını önlemek.
stem i.
1. {bitkide} sap/gövde.
2. {kadehte} sap.
3. {pipoda} beden.

f. {

stemmed,

stemming}
1. {akışı} durdurmak/yavaşlatmak.
2. from -den kaynaklanmak.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
from stem to stern
  • [ID] baştan kıça kadar {gemi}
stem the current
  • [V] akıntıya karşı ilerlemek
stem turn {'stemtɜ:rn}
  • [N] kayağı döndürerek yapılan dönüş
watch stem
  • [N] kurgu
aerial stem havalı gövde
brain stem beyin sapı
stem cell
1. kök hücre.
stem from
1. ileri gel.
stem the tide of ile baş etmek, -i engellemek, -i durdurmak.
Stem Words Stem Words
stem from ileri gel
aerial stem havalı gövde
brain stem beyin sapı
stem cell kök hücre
Stem Words Stem Words
URI Stem URI Gövdesi
from stem to stern baştan kıça kadar {gemi}
stem the current akıntıya karşı ilerlemek f.
stem turn kayağı döndürerek yapılan dönüş
watch stem kurgu i.

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
Stem Words Stem Words