Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
threshold value
  • [N] eşik değeri
threshold value eşik değeri
threshold value eşik değeri i.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
threshold Dinle! {'ɵreʃəʋld}
  • [N] eşik, eğik
discrimination threshold ayrımsanır eşik değeri
discrimination threshold ayrımsama eşik değeri
discrimination threshold ayrımsanır eşik değeri
perception threshold algılama eşiği
supra threshold eşik üstü
threshold i. {kapıya ait} eşik.
threshold i. kapı eşiği, eşik; girecek yer; başlangıç; psik. şuur eşiği.
threshold eşik
threshold eşiklemek
threshold detector eşikli algılayıcı
threshold function eşik işlevi
threshold logic eşik mantığı
threshold of luminescence ışıma eşiği
threshold sensitivity duyarlılık eşiği
threshold thresh.old threş'old, threş'hold İsim * {kapıya ait} eşik.
threshold kapı eşiği, eşik; girecek yer; başlangıç; {psik.}
threshold başlangıç
threshold element başlangıç elementi
threshold function başlangıç fonksiyonu