Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
vice-consul Dinle! {,vaıs'kɒnsəl}
 • [N] konsolos yardımcısı, viskonsül

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
in the bondage of vice
 • [A] bağımlı, bağımlılığı olan, kötü alışkanlığı olan
consul Dinle! {'kɒnsəl}
 • [N] konsolos
consul general
 • [N] başkonsolos
den of vice
 • [N] batakhane
vice Dinle! {vaıs}
 • [N] ahlaksızlık, kötülük, özür, kusur, zaaf, çapkınlık, huysuzluk {at}, mengene, vekil
 • [PREP] yerine
vice- {vaıs}
 • [PREF] ikinci, yardımcı
vice admiral {,vaıs'ædmərəl}
 • [N] koramiral
vice-chairman {,vaıs'tʃeərmən}
 • [N] başkan yardımcısı
vice-chairmen {,vaıs'tʃeərmən}
- çoğul 'vice-chairman'
vice-chancellor Dinle! {,vaıs'tʃænsələr}
 • [N] başhekim yardımcısı, rektör yardımcısı
vice-gerent {,vaıs'dʒerənt}
 • [A] vekil
 • [N] vekil
vice-governor {,vaıs'gʌvərnər}
 • [N] vali yardımcısı
vice-president {,vaıs'prezıdənt}
 • [N] başkan yardımcısı, müdür (Amer.)
vice versa
 • [ADV] karşılıklı olarak, ve tersi
wallow in vice
 • [V] sefahat içinde yaşamak
and vice versa ve tersine, ve aksine: The bigger the fish, the blander its taste, and vice versa. Balık büyüdükçe tadı yavanlaşır ve tersine.
bench vice tezgah mengenesi
consul i. konsolos; {eski Romada} konsül. consul general başkonsolos. vice consul konsolos muavini. consular

s. konsolosa ait ; konsüle ait. consular agent fahri konsolos. consulate

i. konsolosluk, konsoloshane.
consul i.
1. konsolos.
2. {eski Roma´da} konsül.
consul general başkonsolos.