Sonuçlar

Türkçe » İngilizce Yukarı
üç günlük seyisliği var, kırk yıllık at boku eşeler colloq. He´s only been here a short while, yet he´s already poking his nose into matters that are over his head.