Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
Have a nice day!
 • [INTRJ] iyi: İyi günler!

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
awfully nice
 • [A] nefis, müthiş güzel
What a nice car!
 • [PHR] araba: Ne kadar güzel bir araba!
Shall we find a nice place to go?
 • [PHR] bulmak: Gidecek güzel bir yer bulalım mı?
how nice!
 • [INTRJ] ne iyi!
have a nice journey!
 • [INTRJ] iyi yolculuklar!
It's nice to meet you.
 • [PHR] tanışmak: Tanıştığımıza memnun oldum.
nice to meet you!
 • [INTRJ] tanıştırmak: tanıştığımıza memnun oldum!
nice Dinle! {naıs}
 • [A] hoş, güzel, sevimli, kibar, ince, hassas, dakik
Have a nice evening!
 • [INTRJ] iyi: İyi akşamlar!
Have a nice weekend!
 • [INTRJ] iyi: İyi tatiller!
It's a nice day.
 • [PHR] güzel: Güzel bir gün.
Thank you for a nice day.
 • [PHR] iyi: İyi bir gün için çok teşekkür ederim.
You look nice!
 • [INTRJ] hoş: Çok hoş görünüyorsunuz!
You're very nice.
 • [PHR] iyi: Çok iyisiniz.
nice and warm
 • [A] sıcacık
nice thing
 • [N] hoş şey
be in a nice pickle
 • [V] zor durumda olmak
nice pickle
 • [N] zor durum
What a nice place!
 • [PHR] yer: Ne kadar güzel bir yer!
What a nice restaurant!
 • [PHR] restoran: Ne kadar güzel bir restoran!

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
nice
1. Many a ...!/So many ...!/How many ...!/So much ...: Nice adamlar bu çölde son nefeslerini vermişlerdir. Many a man has breathed his last in this desert!
2. a fair amount of, rather a lot of: Nice zamandır onu görmedim. I haven´t seen him for rather a long time.

nice nice a great many.

nice senelere! Many happy returns of the day! {said to someone on his/her birthday or a similar anniversary}.
nice * Many a ...!/So many ...!/How many ...!/So much ...: Nice adamlar bu çölde son nefeslerini vermişlerdir. Many a man has breathed his last in this desert! * a fair amount of, rather a lot of: Nice zamandır onu görmedim. I haven't seen him for rather a long time.
nice nice * a great many.
Nice senelere! * Many happy returns of the day! ({said to someone on his/her birthday or a similar anniversary}.)