Sonuçlar

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
whack Dinle! {wæk}
  • [N] darbe, vuruş, deneme, pay
  • [V] sert vurmak, vurmak
out of whack
  • [A] ayarsız, ayarı bozuk
take a whack at
  • [V] denemek
whack up
  • [V] düzenlemek, organize etmek, hareket: harekete geçirmek, bölüştürmek, paylaşmak
at one whack İng., k. dili bir defada, bir kalemde, birden.
be out of commission/kilter/whack k. dili bozulmuş olmak.
Let me have a whack at it! İng., k. dili Bir deneyeyim bakalım!
out of whack k. dili bozuk, çalışamaz/işleyemez durumda.
pay one´s whack İng., k. dili payına düşeni ödemek.
whack f.

i. k.dili. küt diye vurmak, hızla vurmak; fırlatmak; çarpmak; dövmek;

i. k.dili. pat, küt, vuruş sesi; {argo} hisse, pay. whack off bıçakla kafasını uçurmak. whack up hisselere bölmek, paylaşmak; derme çatma kurmak. have a whack at {argo} sıra ile de- nemek. out of whack k.dili. işlemez vazi yette; ayarı bozuk.
whack f. k. dili
1. pat/küt diye vurmak; tokat atmak.
2. {off} kesmek.

i. k. dili
1. kuvvetli darbe/vuruş; kuvvetli tokat.
2. kuvvetli bir darbe/tokat sesi; pat; küt.
at one whack * bir defada, bir kalemde, birden.
be out of whack Konuşma Dili * bozulmuş olmak.
out of whack * bozuk, çalışamaz/işleyemez durumda.
whack whack hwäk Fiil, colloquial * pat veya küt diye vurmak; tokat atmak. * kesmek. İsim, colloquial * kuvvetli darbe/vuruş; kuvvetli tokat. * kuvvetli bir darbe veya tokat sesi; pat; küt. * fırsat: Let me have a whack at it! Bana fırsat tanısana!
whack {k. dili} küt diye vurmak, hızla vurmak; fırlatmak
whack v.hisselere ayır:n.hisse
whack küt diye vurma
whack küt diye vurmak
whack vuruş sesi