Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
Adam's apple {'ædəmz,æpəl}
  • [N] gırtlak çıkıntısı, Adem elması
Adam's apple * âdemelması.
adam's apple gırtlak çıkıntısı
Adam's apple gırtlak çıkıntısı, adem elması
adam's apple gırtlak çıkıntısı [tech.]

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
adam`s apple gırtlak çıkıntısı