Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
Append To Ekle
Append To Ekle
Append To Ekleneceği Yer

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
append Dinle! {ə'pend}
  • [V] iliştirmek, eklemek, katmak
append the signature
  • [V] imza atmak
append f. ilave etmek, eklemek; iliştirmek.
append f. ilave etmek, eklemek; iliştirmek.
append ekle
append sona eklemek
append sonuna ekleme sona eklemek
append sona eklemek
Append Ekle
Append Data to Existing Table Varolan Tabloya Veri Ekle
Append Query Ekleme Sorgusu
Append to Existing Table Varolan Tabloya Ekle
append, to sona eklemek
Paste Append Ekleyerek Yapıştır
Replicable Append Query Yinelenen Ekleme Sorgusu
append ap.pend ıpend' Fiil * ilave etmek, eklemek; iliştirmek.
append ilave etmek, eklemek; iliştirmek.
append ekle
append ekle
append onuna ilave etmek