Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
Don't forget Unutmayın
don't forget unutma ünl.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
forget Dinle! {fər'get}
  • [V] unutmak, hatırından çıkmak, ihmal etmek
cause to forget
  • [V] unutturmak
Don't forget!
  • [INTRJ] unutma: Unutma!
not to forget
  • [V] unutmamak
forget it!
  • [INTRJ] unutmak: unutun!
forget-me-not Dinle! {fər'getmı,nɒt}
  • [N] unutma beni {çiçek}
forget one's manners
  • [V] terbiyesini bozmak, kendini kaybetmek
Caution: If you lose or forget the password, it cannot be recovered. It is advisable to keep Uyarı: Parolayı unutur veya kaybederseniz, bir daha ulaşamazsınız. Parolalar ve bunların ait olduğu
forget f. {got, gotten, getting} unutmak, hatırından çıkarmak, hatırlayamamak; ihmal etmek. forget oneself diğerkâmlık etmek, kendini düşünmemek; kendini unutmak, kendinden geçmek; düşünceye dalmak. forget about a thing bir şeyi büsbütün unutmak. forgettable

s. unutulabilir.
forget f. {for.got, for.got.ten,

__ting} unutmak.
forget-me-not i. bot. unutmabeni.
forget for.get fırget' Fiil (D) forgot, forgotten, forgetting * unutmak.
forget-me-not for.get-me-not fırget'minat İsim * unutmabeni.
forget {got, gotten, getting} unutmak, hatırından çıkarma
forget unut
forget unutmak
Forget Unut
cause to forget unutturmak
forget it unutun
forget me not unutma beni {çiçek}