Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
Invalid device Geçersiz aygıt
Invalid device Geçersiz aygıt

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
Invalid device ID Geçersiz aygıt tanıtıcı
Invalid device request Geçersiz aygıt isteği
Invalid device request parameters Geçersiz veri isteği parametresi
Invalid device ID Geçersiz aygıt tanıtıcı
Invalid device request Geçersiz aygıt isteği
Invalid device request parameters Geçersiz veri isteği parametresi