Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
Just a moment please.
 • [PHR] dakika: Bir dakika lütfen.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
May I bother you for a moment?
 • [PHR] rahatsız: Sizi bir dakika rahatsız edebilir miyim?
Excuse me a moment.
 • [PHR] affetmek: Affedersiniz.
just a moment!
 • [INTRJ] bir dakika!
moment Dinle! {'məʋmənt}
 • [N] an, önem, nüfuz, moment
at the last moment
 • [ADV] son anda
for a moment
 • [ADV] bir an için
in any moment
 • [ADV] neredeyse
Wait here a moment, please.
 • [PHR] dakika: Burada bir dakika bekleyin lütfen.
moment of truth
 • [N] kritik an, karar anı, boğanın öldürüldüğü an
the propitious moment
 • [N] en uygun zaman
propitious moment
 • [N] eşref saati
psychological moment
 • [N] uygun zaman, eşref saati
psychologic moment
 • [N] uygun zaman, eşref saati
on the spur of the moment
 • [ADV] anında, hazırlıksız olarak, boş bulunarak, ha deyince
supreme moment
 • [N] son an, ölüm anı
aerodynamic moment aerodinamik moment
at the moment şu an, şimdilik.
bending moment eğilme momenti
central moment özeksel moment
central moment özeksel moment

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
moment
 • [N] momentum, moment
moment ,-ti phys. moment.
moment moment[i] fizik * moment.
moment momentum
aerodinamik moment aerodynamic moment
açısal moment angular momentum
açısal moment operatörü angular momentum operator
merkezi moment central moment
merkezi örnek moment central sample moment
elektromanyetik moment electromagnetic momentum
kinetik moment kinetic moment
manyetik moment magnetic moment
moment moment
moment momentum
ters moment koruması antiplugging protection
özeksel moment central moment
logaritmik moment cumulant
kesirli moment fractional moment
moment değiştirici torque variator
ters moment koruması antiplugging protection [elec.]