Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
a rolling stone gathers no moss
  • [ID] yuvarlanan taş yosun tutmaz

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
A rolling stone gathers no moss. Yuvarlanan taş yosun tutmaz./İşleyen demir pas tutmaz.
A rolling stone gathers no moss. * Yuvarlanan taş yosun tutmaz./İşleyen demir pas tutmaz.