Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
absolute error mutlak hata
absolute error mutlak hata
absolute error mutlak hata
absolute error mutlak hata
absolute error mutlak hata [elec.]

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
absolute error of measurement mutlak ölçüm hatası
absolute error of measurement mutlak ölçüm hatası
integral absolute error criter tümlenik mutlak hata ölçütü
integral absolute error criterion tümlenik mutlak hata ölçütü
absolute error of measurement mutlak ölçüm hatası
integral absolute error criterion tümlenik mutlak hata ölçütü
absolute error of measurement mutlak ölçüm hatası
integral absolute error criterion tümlenik mutlak hata ölçütü
absolute error of measurement mutlak ölçüm hatası [elec.]
integral absolute error criterion tümlenik mutlak hata ölçütü [elec.]