Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
art gallery
 • [N] galeri: sanat galerisi, salon: sergi salonu
art gallery sanat galerisi, sergi salonu i.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
gallery Dinle! {'gælərı}
 • [N] galeri, dehliz, tünel, lağım, kemeraltı, üst balkon, ucuz balkon
How are we going to the art gallery?
 • [PHR] galeri: Sanat galerisine nasıl gideceğiz?
Is there an art gallery in this town?
 • [PHR] salon: Bu şehirde sergi salonu var mı?
make gallery
 • [V] galeri yapmak, dehliz açmak
Where is the art gallery?
 • [PHR] galeri: Sanat galerisi nerede?
Press Gallery {pres'gælərı}
 • [NPR] basın: avam kamarasında basın locası
press gallery {pres'gælərı}
 • [N] basın locası
rogue's gallery
 • [N] sabıkalı: sabıkalılar albümü, sabıkalı fotoğrafları arşivi
shooting gallery {'ʃu:tıŋ,gælərı}
 • [N] poligon, atış yeri
stern-gallery
 • [N] kanaryalık
gallery i.
1. sanat galerisi.
2. balkon, galeri.
3. mad. galeri.
gallery i dehliz, koridor; üstü kapalı balkon; {cami, kilise veya tiyatroda} galeri; tünel; galeride toplanan halk; salon; den eski gemilerin kı,c tarafındaki galeri; mad galeri play to the gallery seyirciler üze rinde parlak bir tesir bırakmaya çalışmak; halkın sempatisini kazanmaya gayret etmek
Gallery Galeri
peanut gallery k. dili {tiyatrodaki} en üst balkon.
picture gallery resim galerisi.
Style Gallery Biçem Galerisi
gallery gal.ler.y gäl'ıri İsim * sanat galerisi. * balkon, galeri. mining * galeri.
peanut gallery Konuşma Dili * {tiyatrodaki} en üst balkon.
picture gallery * resim galerisi.
gallery dehliz, koridor; üstü kapalı balkon; {cami, kilise