Sonuçlar

Türkçe » İngilizce Yukarı
bite yönelik bit-oriented

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
bite yönelik protokol bit-oriented protocol
ikile yönelik, bite yönelik bit-oriented [elec.]
bite yönelik protokol bit-oriented protocol [elec.]