Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
cross each other
 • [V] karşılaşmak
cross each other karşılaşmak f.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
cross Dinle! {krɔ:s}
 • [A] çapraz, kesişen, karşıt, aksi, kızgın, hilekâr, düzenbaz, çaprazlama, dargın
 • [N] haç, artı işareti, çapraz, dert, melez, hile, dörtyol ağzı
 • [V] çaprazlaştırmak, üst üste atmak, darılmak, geçmek, çapraz çizgiler çizmek, melezlemek, engellemek, bozmak, haç işareti yapmak, karşılaşmak, kesişmek
as cross as two sticks
 • [ID] huysuz, siniri tepesinde
be cross
 • [V] küsmek
Greek cross
 • [NPR] haç: Yunan haçı, haç: dört kolu eşit haç
on the cross
 • [A] verev, çaprazlama, diyagonal
Red Cross
 • [N] kızılhaç
Southern Cross
 • [NPR] Güneyhaçı (astr.)
the Cross
 • [NPR] Hristiyanlık, İsa: Hazreti İsa'nın gerildiği çarmıh, İsa: Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesi
Victoria Cross
 • [NPR] İngiliz askeri nişanı
cross action {,krɔ:s'ækʃən}
 • [N] karşı dava
cross appeal {,krɔ:sə'pi:l}
 • [N] karşı temyiz talebi
cross-channel
 • [A] Manş Denizi: Manş Denizi'ni aşan
cross-examination Dinle! {,krɔ:sıgzæmə'neıʃən}
 • [N] çaprazlama sorgu
cross-examine Dinle! {,krɔ:sıg'zæmın}
 • [V] çaprazlama sorgulamak, sorguya çekmek
cross-eyed Dinle! {'krɔ:s,aıd}
 • [A] şaşı
cross fire {'krɔ:s,faıər}
 • [N] çapraz ateş, yaylım ateşi, soru yağmuru
cross-grained Dinle! {,krɔ:s'greınd}
 • [A] ters damarlı, aksi, huysuz
cross-legged Dinle! {,krɔ:s'legıd}
 • [A] bacak bacak üstüne atmış
cross oneself
 • [V] haç çıkarmak, istavroz çıkarmak
cross one's mind
 • [V] aklına gelmek, aklından geçmek