Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
drawing board {'drɔ:ıŋbɔ:rd}
  • [N] masa: çizim masası, tahta: resim tahtası, plançete
drawing board çizim tahtası.
drawing board * çizim tahtası.
drawing board çizim tahtası
drawing board resim tahtası

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
back to the drawing board
  • [ID] silbaştan
back to the drawing board silbaştan