Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
every fourth her dördüncü

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
fourth Dinle! {fɔ:rɵ}
  • [A] dördüncü
  • [N] dörtte bir, do ile fa arasındaki aralık
one fourth
  • [N] çeyrek
fourth s.

i. dördüncü;

i. dörtte bir; {müz}. do ile fa arasındaki aralık. fourthly

z. dördüncü olarak. fourth class mail {A.B.D}. ucuz tarife ile gonderilen eşya postası. fourth dimension varsayılan dördüncü boyut. fourth estate gazetecilik, basın. the Fourth {A.B.D}. Bağımsızlık Bayramı.
fourth s.

i.
1. dördüncü.
2. dörtte bir.
Fourth Dördüncü
Fourth-Generation Language (4GL) Dördüncü Nesil Dil
fourth fourth fôrth Sıfat, noun * dördüncü. * dörtte bir.
fourth dördüncü; dörtte bir; {müz.} do ile fa arasındaki
fourth dördüncü
fourth dimension dördüncü boyut
fourth estate basın
fourth of july 4 temmuz
fourth one dördüncüsü
twenty fourth yirmidördüncü
fourth generation computer dördüncü kuşak bilgisayar
fourth dördüncü
Fourth Dördü
Fourth Dördüncü
Fourth of July Dört Temmuz
Fourth PanelFourth Panel Dördüncü Pano