Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
Install Now Şimdi Yükle
Install Now Şimdi Yükle

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
install Dinle! {ın'stɔ:l}
  • [V] kurmak, yerleştirmek, monte etmek, atamak
install oneself
  • [V] yerleşmek, kurulmak
Automated Install Otomatik Yükleme
Clients to install Yüklenecek istemciler
Dark Forces Demo Install Dark Forces Demo Yüklemesi
install f. yerine koymak; tesisat yapmak, tanzim etmek, düzenlemek; makamına getirmek {memur}, bir yere yerleştirmek. installation

i. tesisat, tertibat, düzen; askeri üs; fabrika.
install f.
1. {bir aygıtı} {bir yere} takmak; {kalorifer, elektrik v.b.} tesisatı döşemek; {bilgisayar v.b. sistemi} kurmak.
2. {yeni seçilmiş/atanmış birini} törenle makamına getirmek.
Install Yüklenecek
install yüklemek
Install Yükle
Install yerleştirmek
Install kurmak
install döşemek
Install button Yükle düğmesi
Install Directory Yükleme Dizini
Install Embed Fonts Katıştırılmış Yazıtiplerini Yükle
Install Font Yazıtipi Yükle
install for windows windows için kur
Install From Disk Disketten Yükle
Install In Place Yerinde Yükle