Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
naked eye
  • [N] çıplak göz
naked eye çıplak göz

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
naked fact
  • [N] çıplak gerçek
naked facts
  • [N] acı gerçekler
mother-naked Dinle! {'mʌðər,neıkıd}
  • [A] çırılçıplak, anadan doğma
naked Dinle! {'neıkıd}
  • [A] çıplak, yalın, salt
stark naked {,stɑ:rk'neıkıd}
  • [A] çırılçıplak, anadan doğma
naked ape
  • [N] insan
naked truth
  • [N] salt gerçek, çıplak gerçek
buck naked k. dili çırılçıplak.
naked s.
1. çıplak.
2. yalın, açık.
3. çaresiz, savunmasız.
naked s. çıplak, üryan, yalın; bot. çıplak, örtüsüz; çaresiz, savunmasız, silâhsız; açık; yalçın; huk. ispatsız, sade, kuru, geçersiz. naked ape insan. stark naked çırılçıplak, anadan doğma. the naked eye çıplak göz. the naked truth salt gerçek. nakedly

z. çıplak olarak; açıkça. nakedness

i. çıplaklık.
stark naked çırılçıplak, anadan doğma.
the naked eye çıplak göz.
the naked truth salt gerçek.
buck naked Konuşma dili * çırılçıplak.
naked na.ked ney'kîd Sıfat * çıplak. * yalın, açık. * çaresiz, savunmasız.
stark naked * çırılçıplak, anadan doğma.
the naked eye * çıplak göz.
the naked truth * salt gerçek.
naked çıplak, üryan, yalın; {bot.} çıplak, örtüsüz; çare
naked çıplak