Sonuçlar

Türkçe » İngilizce Yukarı
nefesi kesilmek
  • [V] breath: be out of breath, gasp, gasp for breath, wind: be winded, flag
nefesi kesilmek nefesi kesilmek/daralmak/tutulmak * to have difficulty breathing. * to gasp, catch one's breath.
nefesi kesilmek * to be thrilled: O manzara karşısında herkesin nefesi kesildi. That view took everybody's breath away.
nefesi kesilmek be out of breath, gasp, gasp for breath, be winded, flag v.