Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
off the hook
 • [A] paçayı sıyırmış, zor durumdan kurtulmuş
off the hook {sıkıntıdan/sorumluluktan} kurtulmuş.
off the hook * {sıkıntıdan, sorumluluktan} kurtulmuş.
off the hook paçayı sıyırmış, zor durumdan kurtulmuş

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
crochet hook
 • [N] dantel tığı
hook Dinle! {hʋk}
 • [N] çengel, kanca, kopça, olta iğnesi, tuzak, kıvrım, dönemeç, kroşe, parmak
 • [V] çengelle tutmak, çengellemek, kancayı takmak, yakalamak, takmak, takılmak, bükmek, kroşe vurmak, çalmak, aşırmak
by hook or by crook
 • [ID] şöyle ya da böyle, nasıl olursa olsun
by hook or crook
 • [ID] ne yapıp yapıp, şu veya bu şekilde, öyle ya da böyle
grappling hook
 • [N] kanca, çengel, filika demiri
hook a husband
 • [ID] koca bulmak
hook and eye
 • [N] erkek ve dişi kopça
hook and ladder
 • [N] itfaiye
hook it
 • [V] kaçmak, tüymek, sıvışmak
hook nose
 • [N] gaga burun
hook-nosed {'hʋk,nəʋzd}
 • [A] gaga burunlu, kanca burunlu
hook on
 • [A] kapılmış, aşık olmuş
 • [V] kancalamak, kancayı takmak, bağlamak, kanca ile yakalamak
hook up
 • [V] bağlamak, kancalamak, askıya asmak, bağlantısını yapmak, ilişki kurmak
pruning hook
 • [N] budama bıçkısı
reaping-hook {'ri:pıŋ,hʋk}
 • [N] orak
sling one's hook
 • [V] araba çekmek
by hook or by crook ne yapıp edip.
by hook or by crook k. dili bir yolunu bulup, ne yapıp yapıp.
cant hook kütükleri devirmeye mahsus ucunda madeni kancası olan tahta kaldıraç.
crochet hook tığ.