Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
plow in
  • [V] saban: sabanla gömmek

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
plow Dinle! {plaʋ}
  • [N] saban, sınıfta kalma, oluk rendesi, pulluk
  • [V] saban: sabanla sürmek, pullukla sürmek, yarıp geçmek, yarmak, çizmek, sınıfta bırakmak
follow the plow
  • [V] çiftçilik yapmak
put one's hand to the plow
  • [ID] azimle girişmek, gayretle girişmek
the Plow
  • [NPR] Büyükayı (astr.), Büyükayı takımyıldızı (astr.), arabacı: Arabacı takımyıldızı (astr.)
plow back
  • [V] toprağa yeşillik katmak {gübre}, kazancı sermaye yapmak, kâr ile yeniden yatırım yapmak
plow-boy {'plaʋbɔı}
  • [N] çiftçi yamağı
plow through
  • [V] güçlükle ilerlemek, zorla ilerlemek
plow through a book
  • [V] kitabı zorla okumak
plow İng. plough

i.

f. saban; sabana benzer herhangi bir alet; lokomotifin önünde kar süpüren alet; atlarla çekilen kar supürgesi; f .saban ile toprağı işlemek, saban sürmek; gemi gibi yarıp geçmek; yol açıp arasından geçmek; {ing}, {argo} sınavda çakmak, kalmak. plow back tekrar yatırmak {para}. plow into k.dili hızla çarpmak; girişmek, plow the sands boşuna uğraşmak. plow through a book bir kitabı guçlükle okuyup bitirmek. plow under {A.B.D.} saban ile kazıp gömmek.
plow i. saban, pulluk.

f.
1. {toprağı/tarlayı} sabanla/pullukla sürmek.
2. through -i yarıp geçmek, yol açıp arasından geçmek.
plow into k. dili
1. -e hızla çarpmak.
2. -e girişmek.
plow money back into k. dili parayı tekrar {bir işe} yatırmak.
plow money into k. dili parayı {bir işe} yatırmak.
plow through a book bir kitabı güçlükle okuyup bitirmek.
plow plow plau İsim * saban, pulluk. Fiil * {toprağı, tarlayı} sabanla sürmek, pullukla sürmek. * [through] -i yarıp geçmek, yol açıp arasından geçmek.
plow back * {kârı} tekrar işe yatırmak.
plow into Konuşma Dili * -e hızla çarpmak. * -e girişmek. * -e {para} yatırmak.
plow through a book * bir kitabı güçlükle okuyup bitirmek.
plow {İng.} plough saban; sabana benzer herhangi bir
plow v.saban sür:n.saban