Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
radar set
 • [N] radar
radar set radar takımı
radar set radar i.
radar set radar takımı [tech.]

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
radar Dinle! {'reıdɑ:r}
 • [A] radar
 • [N] radar
radar display
 • [N] radar ekranındaki görüntü
radar scanner
 • [N] radar anteni
radar screen
 • [N] radar ekranı
radar trap
 • [N] radarlı trafik kontrolü, radar tuzağı
search radar
 • [N] araştırıcı radar
acquisition and tracking radar yakalama ve izleme radarı
acquisition and tracking radar yakalama ve izleme radarı
aerodrome control radar alan kontrol radarı
air position indicating radar hava durum gösterge radarı
airborne fire control radar se havadan gelen ateş kontrol radar seti
airborne radar hava radarı
airport surveillance radar havaalanı gözetim radarı
airport surveillance radar havaalanı gözetim radarı
approach control radar yaklaşma kontrol radarı
for Radar Axis Labels Radar Eksen Etiketleri için
Format Radar Group Radar Grubunu Biçimle
ground radar yer radarı
ground radar yer radarı
marine radar deniz radarı

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
araştırıcı radar
 • [N] search radar
görüntü (radar)
 • [N] blip
radar
 • [A] radar
 • [N] radar, radar set
radar anteni
 • [N] radar scanner
radar ekranı
 • [N] radar screen
radar ekranındaki görüntü
 • [N] radar display, pip
radar ekranındaki işaretleme halkası
 • [N] strobe
radar huzmesi
 • [N] racon
radar (trafik)
 • [N] speed trap
radar tuzağı
 • [N] radar trap
radar radar.
radar * radar.
mikrodalga radar microwave radar
radar radar
havadan gelen ateş kontrol radar seti airborne fire control radar set
ön radar alanı front radar scope
h radar h radar
uzun menzilli radar long range radar
radar kullanılamaması radar malfunction
radar modu düğmesi radar mode knob