Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
right-handed person
 • [N] sağ elini kullanan kimse

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
bid a person adieu
 • [V] veda etmek, vedalaşmak
avaricious person
 • [N] çaylak
bookish person
 • [N] kitapsever, kitap meraklısı kimse
boring person
 • [N] sıkıcı tip
person-to-person call
 • [N] arama: birebir arama
person in charge
 • [N] sorumlu kişi
clever person
 • [N] cin
curious person
 • [N] meraklı
disorderly person
 • [N] kışkırtıcı kişi, karışıklık çıkaran kimse
displaced person
 • [N] işçi: işgal ettiği ülkelerden almanyaya gönderilen işçi
experienced person
 • [N] deneyimli kimse, kaşar
first person
 • [N] birinci şahıs (dilb.)
influential person
 • [N] nüfuzlu kimse
important person
 • [N] önemli kimse
the most important person
 • [N] en önemli kişi
insane person
 • [N] akıl hastası
insidious person
 • [N] sinsi kimse
juridical person
 • [N] tüzel kişi
lazy person
 • [N] tembel
left-handed person
 • [N] solak kimse