Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
scratch through
 • [V] kazıyarak çıkarmak
scratch through kazıyarak çıkarmak

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
scratch pad {'skrætʃpæd}
 • [N] defter: not defteri, defter: karalama defteri
scratch paper
 • [N] kâğıt: karalama kâğıdı, kâğıt: müsvedde kâğıdı
scratch Dinle! {skrætʃ}
 • [A] gelişigüzel, rasgele, avanssız, acele ile toplanmış, derme çatma
 • [N] çizik, sıyrık, kaşıma sesi, gıcırtı, başlangıç çizgisi, çizgi, çızıktırma
 • [V] kaşımak, kaşınmak, tırmalamak, tırnaklamak, çizmek, kazımak, çıkarmak, karalamak, acele ile yazmak, cızırdamak, çekilmek
start from the scratch
 • [ID] sıfırdan başlamak
scratch about
 • [V] eşelemek
scratch along
 • [V] kazıyarak çıkarmak, kazımak
scratch out
 • [V] kazıyarak çıkarmak, kazımak
scratch together
 • [V] zorla toplamak {para vb.}
start from scratch
 • [ID] sıfırdan başlamak
be up to scratch k. dili istenilen seviyeye varmak, öngörülen standarda uymak.
old scratch şeytan.
scratch f.
1. çizmek, çizerek zarar vermek/berelemek: He ruined its surface by scratching it with a sharp object. Keskin bir şeyle çizerek yüzeyini bozdu.
2. tırmalamak, tırmıklamak, tırnaklamak: That cat scratched me. O kedi beni tırmaladı.
3. kaşımak; kaşınmak: The dog is scratching itself. Köpek kaşınıyor.
4. eşelemek; eşelenmek, eşinmek: The chicken is scratching and scrabbling. Tavuk eşeleniyor.
5. k. dili yarış listesinden çıkarmak.
6. together zar zor {para} biriktirmek.
7. cızırdamak: make a scratching sound cızırdamak.

i.
1. çizik, sıyrık; tırmık.
2. spor başlama çizgisi.
3. cızırtı.
scratch f.

i.

s. tırmalamak; keskin bir şeyle kazıyarak yüzeyini bozmak; kaşımak, tahriş etmek; k.dili acele ile kötü bir şekilde yazmak veya çizmek; karalamak; çizmek, silmek, bozmak; yarış listesinden çıkarmak; eşelemek; kaşınmak; cızırdamak; zahmetle para biriktirmek;

i. tırmık, tırnak izi; hafif yara; karalama; cızırdama, gıcırdama; başlama çizgisi; cesaret ölçüsü, yiğitlik de nemesi;

s. tesadüfi, rasgele; handikapsız. scratch ones back yağcılık etmek. scratch out üstünü çizmek, karalamak; oymak, içini kazımak. scratch paper müsvedde kâğıdı. scratch sheet{ A.B.D.}, {argo} atların yarış şeceresi. scratch test tıb. cilt üzerinde alerji testi. scratch the surface ilk adımı atmak. start from scratch hiçten başlamak, sıfırdan başlamak. old scratch şeytan. up to scratch k.dili iyi durumda.
scratch f.
1. çizmek, çizerek zarar vermek/berelemek: He ruined its surface by scratching it with a sharp object. Keskin bir şeyle çizerek yüzeyini bozdu.
2. tırmalamak, tırmıklamak, tırnaklamak: That cat scratched me. O kedi beni tırmaladı.
3. kaşımak; kaşınmak: The dog is scratching itself. Köpek kaşınıyor.
4. eşelemek; eşelenmek, eşinmek: The chicken is scratching and scrabbling. Tavuk eşeleniyor.
5. k. dili yarış listesinden çıkarmak.
6. together zar zor {para} biriktirmek.
7. cızırdamak: make a scratching sound cızırdamak.

i.
1. çizik, sıyrık; tırmık.
2. spor başlama çizgisi.
3. cızırtı.
scratch f.

i.

s. tırmalamak; keskin bir şeyle kazıyarak yüzeyini bozmak; kaşımak, tahriş etmek; k.dili acele ile kötü bir şekilde yazmak veya çizmek; karalamak; çizmek, silmek, bozmak; yarış listesinden çıkarmak; eşelemek; kaşınmak; cızırdamak; zahmetle para biriktirmek;

i. tırmık, tırnak izi; hafif yara; karalama; cızırdama, gıcırdama; başlama çizgisi; cesaret ölçüsü, yiğitlik de nemesi;

s. tesadüfi, rasgele; handikapsız. scratch ones back yağcılık etmek. scratch out üstünü çizmek, karalamak; oymak, içini kazımak. scratch paper müsvedde kâğıdı. scratch sheet{ A.B.D.}, {argo} atların yarış şeceresi. scratch test tıb. cilt üzerinde alerji testi. scratch the surface ilk adımı atmak. start from scratch hiçten başlamak, sıfırdan başlamak. old scratch şeytan. up to scratch k.dili iyi durumda.
scratch silmek karalamak
scratch file çalışma kütüğü
Scratch Files Geçici dosyalar
scratch install en baştan kurma
scratch out
1. çizmek, üstünü çizmek, karalamak.
2. kazıyarak yok etmek.