Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
scroll box kaydırma kutusu
Scroll box Sarma kutusu
scroll box yukarı akıtma imleci
scroll box kaydırma kutusu
scroll box kaydırma kutusu

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
scroll Dinle! {skrəʋl}
  • [N] tomar, parşömen tomarı, liste, helezoni kıvrım, süslü yazı, kemanın kıvrık ucu
scroll gear
  • [N] salyangoz çarkı
Down scroll arrow Aşağı kaydırma oku
Horizontal scroll Yatay kaydırma
Horizontal Scroll Bar Yatay Kaydırma Çubuğu
scroll i.

f. tomar; parşömen tomarı; liste, tarife; taslak; tomar şeklinde süs; kemamn kıvrık ucu;

f. tomara kaydetmek; tomar şeklinde sarmak; tomar şeklinde süslerle tezyin etmek; tomar gibi sarılmak. scroll saw şerit testere; makinalı oyma testeresi. scrollwork

i. tomar şeklinde süs, şerit testere ile yapılmış süs.
scroll i. parşömen tomarı.
scroll i.

f. tomar; parşömen tomarı; liste, tarife; taslak; tomar şeklinde süs; kemamn kıvrık ucu;

f. tomara kaydetmek; tomar şeklinde sarmak; tomar şeklinde süslerle tezyin etmek; tomar gibi sarılmak. scroll saw şerit testere; makinalı oyma testeresi. scrollwork

i. tomar şeklinde süs, şerit testere ile yapılmış süs.
scroll i. parşömen tomarı.
Scroll Kaydır
scroll kaydırmak
scroll kayma
scroll sarma
scroll area sarma alanı
scroll arrow kaydırma oku
scroll arrow sarma oku
Scroll Backward Geri Kaydır
scroll bar kaydırma çubuğu
Scroll bar Sarma çubuğu
Scroll by the windowful Pencere bou sarma

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
Scroll Lock Scroll Lock
Scroll Lock tuşu Scroll Lock key
Scroll Lock Işığı Scroll Lock LED