Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
the screen
 • [N] beyaz perde, sinema dünyası
the screen beyaz perde, sinema dünyası i.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
altar screen
 • [N] mihrap ile cemaat arasındaki paravana
folding screen
 • [N] paravan, katlanır paravana
silk-screen printing
 • [N] baskı: serigrafi baskısı
radar screen
 • [N] radar ekranı
rood screen {'ru:dskri:n}
 • [N] koro ile cemaat arasındaki bölme
screen Dinle! {skri:n}
 • [N] ekran, perde, bölme, paravan, pano, siper, elek, kalbur, beyaz perde
 • [V] perde ile ayırmak, korumak, saklamak, gizlemek, örtmek, kamufle etmek, kalburdan geçirmek, elemek, eleme yapmak, oynatmak {film}, ekranda göstermek, filme almak {kitap vb.}
fluoroscopic screen
 • [N] röntgen perdesi
on the screen
 • [ADV] sinemada, beyaz perdede, ekranda
screen grid
 • [N] ekran ızgarası
screen off
 • [V] perde ile ayırmak
screen test
 • [N] deneme filmi
screen-test
 • [V] deneme filmi çekmek
screen time
 • [N] süre {film}, filmin süresi
screen washer {'skri:n,wɒʃər}
 • [N] ön cam yıkayıcı {araba}
screen wire
 • [N] elek teli
silver screen
 • [N] sinema perdesi, sinema, film
the silver screen
 • [N] beyaz perde
smoke screen {'sməʋk,skri:n}
 • [N] yapay sis, kamuflaj dumanı, esrar perdesi
wide screen {,waıd'skri:n}
 • [A] geniş ekran
Additional Screen Savers Ek Ekran Koruyucuları

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
Print Screen Print Screen
Print Screen tuşu Print Screen key