Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
whale oil {'weılɔıl}
 • [N] balina yağı
whale oil balina yağı
whale oil balina yağı

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
killer whale
 • [N] katil balina
sperm whale {'spɜ:rm,weıl}
 • [N] ispermeçet balinası, kaşalot
throw a sprat to catch a whale
 • [ID] kaz gelecek yerden tavuk esirgememek
whale Dinle! {weıl}
 • [N] balina
 • [V] balina avlamak, sert davranmak, dövmek, pataklamak
a whale of
 • [A] çok, büyük: çok büyük
 • [ADV] oldukça
a whale of a fellow
 • [N] çam yarması, iri kıyım adam
a whale of a lot
 • [A] çok, pek çok
be a whale at
 • [V] otorite olmak, iyi anlamak, ustası olmak
be a whale for
 • [ID] delisi olmak, sevmek: çok sevmek, düşkünü olmak
be a whale on
 • [ID] delisi olmak, sevmek: çok sevmek
have a whale of time
 • [ID] iyi vakit geçirmek, eğlenmek: çok eğlenmek
whale calf
 • [N] balina yavrusu, yavru balina
whale fishery {weıl'fıʃərı}
 • [N] balina avcılığı, balina avlanan yer
a whale of a k. dili
1. çok büyük: a whale of a difference çok büyük bir fark.
2. müthiş, dehşet, çok güzel: a whale of a novel müthiş bir roman.
have a whale of a time k. dili çok eğlenmek.
have a whale of a time k. dili çok eğlenmek.
whale i.

f. balina, zool .Cetacea; k.dili. çok iyi şey, çok buyük şey;

f. balina avlamak. a whale of a hayli, pek çok, oldukça. whale fishery balina avcılığı; balina avlanan yer. whale oil balina yağı .whaler i .balina avcısı; balina avlama gemisi. whaling

i.s. balina avı;

s. {argo} kocaman.
whale f. k.dili. dövmek, dayak atmak, kamçılamak, kırbaçlamak. whaling

i. dayak.
whale f. k. dili
1. dövmek.
2. kuvvetli bir şekilde vurmak.
3. out kuvvetli bir şekilde vurarak çıkarmak: She was whaling the dust out of the carpets. Halılara pat pat vurarak tozunu çıkarıyordu.
whale i. {çoğ.

whales/whale} zool. balina.