Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
whip up
 • [V] hızlandırmak, artırmak, tahrik etmek, çırpmak, çalkalamak, çabucak hazırlamak, bir çırpıda hazırlamak, kamçılamak, kışkırtmak
whip up tahrik et
whip up hızlandırmak, artırmak, tahrik etmek, çırpmak, çalkalamak, çabucak hazırlamak, bir çırpıda hazırlamak, kamçılamak, kışkırtmak

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
whip Dinle! {wıp}
 • [N] kamçı, kırbaç, kamçılama, av köpeklerini idare eden kimse, parti denetçisi, parti disiplini bildirisi, makara, teyel, kitap dikişi, çırpma teli, çırpılmış yiyecek
 • [V] kamçılamak, kırbaçlamak, dövmek, çırpmak, kafasına sokmak, zorla öğretmek, yenmek, kapmak, olta atmak, teyellemek, bastırmak {kumaş}, çevirmek, döndürmek {topaç vb.}, dolamak {ip}, çalmak, aşırmak, fırlamak, dalgalanmak {bayrak vb.}
be a good whip
 • [ID] iyi araba kullanmak
be a poor whip
 • [ID] kötü araba kullanmak
three-line whip
 • [N] çok önemli bildiri, bağlayıcı karar
whip aerial
 • [N] çubuk anten
whip-and-derry
 • [N] palanga, değirmen kolu
whip antenna
 • [N] çubuk anten
whip away
 • [V] kapmak, kapıp almak
whip from
 • [V] kapmak
whip hand
 • [N] kamçı tutan el, üstünlük, avantaj
get the whip hand of smb.
 • [ID] avantaj sağlamak, üstünlük sağlamak
have the whip hand of
 • [ID] üstün olmak, avantajı olmak
whip in
 • [V] av köpeklerini idare etmek, partiyi bir arada tutmak
whip off
 • [V] uçurmak, götürmek
whip on
 • [V] kamçı ile dürtmek, çabucak giymek, üstüne geçirivermek
whip out
 • [V] birden çekmek, çekivermek
whip ray
 • [N] uyuşturan balığı
whip round
 • [V] yardım toplamak, para toplamak, çabuk dönmek
whip-round Dinle! {'wıpraʋnd}
 • [N] para toplama, yardım toplama
have a whip-round
 • [V] yardım toplamak, para toplamak