Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
whittle something down * bir şeyi azaltmak veya ufaltmak.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
whittle Dinle! {'wıtəl}
  • [V] bıçakla kesmek, yontmak
whittle away
  • [V] yavaş yavaş azaltmak, tüketmek, eritmek, bozmak
whittle down
  • [V] azar azar azaltmak, yavaş yavaş azaltmak, bozmak
whittle off
  • [V] yavaş yavaş azaltmak, eritmek, tüketmek, bozmak
whittle f.
1. {ağaç/tahta parçasını} yonta yonta ufaltmak.
2. {ağaç/tahta parçasını} yontmak.
3. away {at} azaltmak.
whittle f. bıçakla yontmak. whittle down, whittle away yontup ufaltmak; azar azar eksiltmek. whittle off bıçakla kesmek.
whittle s.t. down bir şeyi azaltmak/ufaltmak.
whittle whit.tle hwît'ıl Fiil * {ağaç veya tahta parçasını} yonta yonta ufaltmak. * {ağaç veya tahta parçasını} yontmak. * [away {at}] azaltmak.
whittle bıçakla yontmak. whittle down, whittle away yontup
whittle v.bıçakla oy:n.iri bıçak
whittle away yont
whittle down yont
whittle yontmak
whittle azaltmak
whittle away yavaş yavaş azaltmak, tüketmek, eritmek, bozmak
whittle down azar azar azaltmak, yavaş yavaş azaltmak, bozmak
whittle off yavaş yavaş azaltmak, eritmek, tüketmek, bozmak f.