Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
zip code {'zıp,kəʋd}
 • [N] posta kodu
zip code posta kodu.
ZIP Code Posta Kodu
zip code * posta kodu.
zip code posta kodu

Türkçe » İngilizce Yukarı
ZIP Code ZIP Code

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
cipher code
 • [N] şifre kodu
civil code
 • [N] medeni kanun
code Dinle! {kəʋd}
 • [N] kanun, yasa, yasa kitabı, kural, prensip: prensipler, kılavuz, yönetmelik, tüzük, kod, şifre
 • [V] kodlamak, şifrelemek, numaralamak
area code
 • [N] kod: bölge kodu, kod: telefon kodu
break a code
 • [V] şifreyi bulmak, şifreyi çözmek
country code
 • [N] kod: ülke kodu
dialing code
 • [N] kod: telefon kodu
Do you know what your international code is?
 • [PHR] kod: Uluslararası kodunuzu biliyor musunuz?
What is the country code of the USA?
 • [PHR] kod: Amerika'nın ülke kodu nedir?
code name
 • [N] kod adı
code number
 • [N] kod numarası
code word
 • [N] şifre
color-code
 • [V] renklerle kodlamak
colour-code
 • [V] renklerle kodlamak
Brit.
criminal code
 • [N] ceza kanunu
highway code
 • [N] trafik kuralları el kitabı
Morse code
 • [N] Mors alfabesi
penal code
 • [N] ceza kanunları, ceza kanunu
postal code
 • [N] posta kodu
signal code
 • [N] işaret kodu, sinyâl işareti

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
Code(bayt) Code{bytes}
bkz. American National Standard Code for Information Interchange ASCII
bkz. Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code BASIC