Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
empty-headed Dinle! {,emptı'hedıd}
 • [A] boş kafalı, akılsız, kuş beyinli

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
addle-headed {'ædəl,hedıd}
 • [A] şaşkın, sersem, beyinsiz
bald-headed {,bɔ:ld'hedıd}
 • [A] kel kafalı
go bald-headed into
 • [ID] balıklama dalmak, düşünmeden girişmek
bone-headed {'bəʋn,hedıd}
 • [A] kalın kafalı, mankafa, dangalak
clear-headed {,klıər'hedıd}
 • [A] zihni açık, aklı başında, sağlıklı düşünebilen
cool-headed {ku:l'hedıd}
 • [A] soğukkanlı, serinkanlı
empty Dinle! {'emptı}
 • [A] boş, yoksun, aç, boşuna, içeriksiz, önemsiz, anlamsız
 • [N] boş kap, boşalma
 • [V] boşaltmak, dökmek, içini çıkarmak, tahliye etmek, boşalmak, içini boşaltmak, dökülmek
empty-handed Dinle! {,emptı'hændıd}
 • [A] eli boş
 • [ADV] eli boş olarak
empty space
 • [N] boş yer
empty word
 • [N] sözlük değil gramer anlamı olan kelime
empty words
 • [N] boş lâf, laf, önemsiz sözler
fat-headed {'fæt,hedıd}
 • [A] mankafa, aptal, kalın kafalı
gray-headed {'greı,hedıd}
 • [A] kır saçlı
gray-headed man
 • [N] yaşlı adam
grey-headed {greı'hedıd}
 • [A] kır saçlı
grey-headed man
 • [N] yaşlı adam
hard-headed {,hɑ:rd'hedıd}
 • [A] dik başlı, inatçı, gerçekçi
-headed
 • [SUFF] başlı, kafalı
headed Dinle! {'hedıd}
 • [A] başlı, sorumlusu olan, başlıklı, antetli
hot-headed {'hɒt,hedıd}
 • [A] sinirli, asabi, hiddetli