Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
voice Dinle! {vɔıs}
 • [N] ses, söz, ifade, fikir, düşünce, ses kalitesi, şarkı sesi, ses tonu, çatı (dilb.)
 • [V] söylemek, ifade etmek, dil: dile getirmek, akort etmek, ses çıkarmak
voice i.
1. ses, seda: the human voice insan sesi.
2. söz hakkı, konuşma yetkisi: The workers want a voice in the company´s management. İşçiler şirketin yönetiminde söz sahibi olmak istiyorlar.
3. dilb. çatı: active voice etken çatı. passive voice edilgen çatı.
4. sözcü.

f.
1. anlatmak, ifade etmek, dile getirmek.
2. ses tellerini titreştirerek oluşturmak; ötümlüleştirmek.
voice i.

f. ses, seda, söz; fikir; sözcü; gram. fiilin edilgen ve etken olma hali, çatı;

f. söylemek, ifade etmek; ilan etmek; müz. akort etmek. active voice etken çatı. give voice to ifade etmek. have a voice in söz hakkı olmak. in voice şarkı söylemeye uygun durumda. passive voice edilgen çatı. with one voice hep bir ağızdan.
voice ses
voice voice voys İsim * ses, seda: the human voice insan sesi. * söz hakkı, konuşma yetkisi: The workers want a voice in the company's management. İşçiler şirketin yönetiminde söz sahibi olmak istiyorlar. Dilbilgisi * çatı: active voice etken çatı. passive voice edilgen çatı. * sözcü. Fiil * anlatmak, ifade etmek, dile getirmek. * ses tellerini titreştirerek oluşturmak; ötümlüleştirmek.

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
with a beautiful voice
 • [A] bülbül gibi
clarion voice
 • [N] boru sesi
have a voice in
 • [V] fikrini söylemeğe hakkı olmak
high pitched voice
 • [N] tiz ses, yüksek perdeli ses
seem to hear voice
 • [V] sesler duyar gibi olmak
shout at the top of one's voice
 • [V] avazı çıktığı kadar bağırmak
singing voice
 • [N] şarkı sesi, nağme
stentorian voice
 • [N] gür ses
active voice
 • [N] etken çatı
find voice in
 • [V] dil: dile getirilmek, ifade edilmek
give one's voice for
 • [V] fikrini söylemek, kararını vermek
give voice to
 • [V] ifade etmek, dil: dile getirmek, söylemek
in a low voice
 • [A] alçak sesle, kısık sesle
in voice
 • [ADV] şarkı söyleyebilir durumda
passive voice
 • [N] edilgen çatı
the still, small voice
 • [N] vicdanın sesi
with one voice
 • [ADV] hep bir ağızdan, hep birden
voice over
 • [V] sözünü geçirmek
voice quality
 • [N] ses kalitesi
voice range
 • [N] ses erimi

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
Voice Mute Voice Mute