Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
would Dinle! {wʋd}
  • [V] cekti: -cekti, caktı: -caktı, erdi: -erdi, ermi: -ermi {soru hali}, ermiydi: -ermiydi {soru hali}
would f. bak. will; {eski} arzulamak, istemek;{yardımcı fiil}: a}{istek}: He would like to go. Gitmek istiyor. b} {şart}: He would help if he were here. Burada olsaydı yardım ederdi. c} {gelecek zaman}: He kept looking for the medicine that would cure him. Kendisini iyi edecek ilacı arayıp durdu. d} {kararlılık}: He would not go. Gitmemekte kararlıydı. e} {olasılık}: Letting him come would cause serious trouble. Gelmesine izin vermek önemli olaylara sebep olurdu. f} {tercih}: we would rather you saved your money. Paranı sarfetmemeni tavsiye ederiz. g} {dilek}: What would you like me to do? Ne yapmamı arzu edersiniz? h} {alışkanlık}: We would swim everyday that summer. O yaz her gün yüzerdik.
would yardımcı

f.
1. Geçmişe ait bir gelecek zamanı belirtir: The day when he would depart was drawing near. Gideceği gün yaklaşıyordu. They told us they would resign. Bize istifa edeceklerini söylediler. He would learn the truth much later. Gerçeği çok daha sonra öğrenecekti. We plied him with lots of wine so that he´d forget about his troubles. Dertlerini unutsun diye şarap kadehini hiç boş bırakmadık. She selected music that would cheer everyone up. Herkesi neşelendirecek bir müzik seçti.
2. Bazı ifadeleri yumuşatmak için kullanılır: Would you please hand me that book? Lütfen o kitabı bana verir misiniz? Would you like me to leave the room? Odadan çıkmamı ister misiniz? Wouldn´t you say so? Hemfikir değil misiniz? He was, it would seem, a charlatan. Meğer şarlatanmış.
3. Niyet belirtir: He said he´d inform me by Friday. Cumaya kadar bana bildireceğini söyledi. He decided he´d do it. Onu yapmaya karar verdi.
4. İstek/seçim/tercih belirtir: I was hoping she´d come. Geleceğini umuyordum. I´d hate to have to do that. Onu hiç yapmak istemezdim. If only you´d help me! Ah bana bir yardım etsen! He´d have fired them last year if he could have. Elinde olsa onları geçen sene işten atardı. They´d have the whole section done away with! Bütün bölümü lağvederler! If he´d do his part, we´d get this done. Kendine düşen işi yapsa bunu bitirebiliriz. She´d prefer not to go. Gitmemeyi tercih eder. I´d be glad to! Memnuniyetle!
5. İnat/ısrar/kararlılık belirtir: She would keep correcting me! Yanlışlarımı düzeltip dururdu. You would go and tell her, wouldn´t you? Yine de gidip ona söyledin, değil mi? Nimet really got everybody´s dander up. But then she would, wouldn´t she? Nimet herkesi çileden çıkardı. Fakat hep öyle yapar, değil mi? He would go, say what I might. Ne dediysem olmadı, ille gidecekti. I would not answer her. Ona cevap vermeyi reddettim.
6. Âdet edinilen bir durumu belirtir: Every night he would spend an hour looking at the stars. Her gece bir saatini yıldızlara bakarak geçirirdi.
7. İmkân belirtir: That space would have contained no more than two playing fields. O alanda en fazla iki oyun sahası bulunabilirdi. They would not have sold for two million liras each. Tanesi iki milyon liraya satılamazdı. The handle wouldn´t turn. Kol çevrilmiyordu. The motor wouldn´t start. Motor çalışmıyordu. The piano wouldn´t stay in tune. Piyanonun akordu habire bozuluyordu.
8. Beklenti/ihtimal belirtir: I expected he would behave like that. Onun öyle davranacağını bekliyordum. He was convinced he wouldn´t come. Onun gelmeyeceğine kanaat getirdi. That wouldn´t be Fevzi, would it? O Fevzi olmasın? That would have been our Fatoş. O herhalde bizim Fatoş´tu. I think they´d now be playing tennis. Bence şimdi tenis oynuyorlardır. They left early for fear they would meet him. Onunla karşılaşacaklarından korkarak erken çıktılar.
9. Bazı şartlı cümlelerde kullanılır: If you were in my position what would you do? Benim yerimde olsan ne yaparsın? If he were to come you´d tell us, wouldn´t you? Gelecek olursa bize söylersin değil mi? If he were here right now she would kill him. Şu an burada olsa onu öldürecek. If they hadn´t been there, would you have told us? Orada olmasaydılar bize söyler miydin? A minute more and we would have missed the train. Bir dakika daha geçseydi treni kaçıracaktık. If you pulled that switch down the electricity would be cut. O şalteri indirirsen cereyan kesilir. It´d be impossible to determine the exact extent of the damage. Zararın boyutlarını kesin bir şekilde saptamak imkânsız olurdu. It would take too long. Fazla zaman isterdi.

f. arzu etmek, çok istemek: Would that they were here! Ah, burada olsalar! Are they saying of me, “Would that he had croaked!”? Gebere miymişim?
would would wûd auxiliary verb * (Geçmişe ait bir gelecek zamanı belirtir:) The day when he would depart was drawing nigh. Gideceği gün yaklaşıyordu. They told us they would resign. Bize istifa edeceklerini söylediler. He would learn the truth much later. Gerçeği çok daha sonra öğrenecekti. We plied him with lots of wine so that he'd forget about his troubles. Dertlerini unutsun diye şarap kadehini hiç boş bırakmadık. He selected music that would cheer everyone up. Herkesi neşelendirecek bir müzik seçti. * (Bazı ifadeleri yumuşatmak için kullanılır:) Would you please hand me that book? Lütfen o kitabı bana verir misiniz? Would you like me to leave the room? Odadan çıkmamı ister misiniz? Wouldn't you say so? Hemfikir değil misiniz? He was, it would seem, a charlatan. Meğer şarlatanmış. * (Niyet belirtir:) He said he'd inform me by Thursday. Perşembeye kadar bana bildireceğini söyledi. He decided he'd do it. Onu yapmaya karar verdi. * (İstek, seçim veya tercih belirtir:) I was hoping she'd come. Geleceğini umuyordum. I'd hate to have to do that. Onu hiç yapmak istemezdim. If only you'd help me! Ah bana bir yardım etsen! He'd have fired them last year if he could have. Elinde olsa onları geçen sene işten atardı. They'd have the whole section done away with! Bütün bölümü lağvederler! If he'd do his part, we'd get this done. Kendine düşen işi yapsa bunu bitirebiliriz. She'd prefer not to go. Gitmemeyi tercih eder. I'd be glad to! Memnuniyetle! * (İnat, ısrar veya kararlılık belirtir:) She would keep correcting me! Yanlışlarımı düzeltip dururdu. You would go and tell her, wouldn't you? Yine de gidip ona söyledin, değil mi? Mürüvvet really got everybody's dander up. But then she would, wouldn't she? Mürüvvet herkesi çileden çıkardı. Fakat hep öyle yapar, değil mi? He would go, say what I might. Ne dediysem olmadı, ille gidecekti. I would not answer her. Ona cevap vermeyi reddettim. * (Âdet edinilen bir durumu belirtir:) Every night he would spend an hour looking at the stars. Her gece bir saatini yıldızlara bakarak geçirirdi. * (İmkân belirtir:) That space would have contained no more than two playing fields. O alanda en fazla iki oyun sahası bulunabilirdi. They would not have sold for two million liras each. Tanesi iki milyon liraya satılamazdı. The handle wouldn't turn. Kol çevrilmiyordu. The motor wouldn't start. Motor çalışmıyordu. The piano wouldn't stay in tune. Piyanonun akordu habire bozuluyordu. * (Beklenti veya ihtimal belirtir:) I expected she would behave like that. Onun öyle davranacağını bekliyordum. He was convinced he wouldn't come. Onun gelmeyeceğine kanaat getirdi. That wouldn't be Fevzi, would it? O Fevzi olmasın? That would have been our Memiş. O herhalde bizim Memiş'ti. I think they'd now be playing tennis. Bence şimdi tenis oynuyorlardır. They left early for fear they would meet him. Onunla karşılaşacaklarından korkarak erken çıktılar. * (Bazı şartlı cümlelerde kullanılır:) If you were in my position what would you do? Benim yerimde olsan ne yaparsın? If he were to come you'd tell us, wouldn't you? Gelecek olursa bize söylersin değil mi? If he were here right now she would kill him. Şu an burada olsa onu öldürecek. If they hadn't been there, would you have told us? Orada olmasaydılar bize söyler miydin? A minute more and we would have missed the train. Bir dakika daha geçseydi treni kaçıracaktık. If you pulled that switch down the electricity would be cut. O şalteri indirirsen cereyan kesilir. It'd be impossible to determine the exact extent of the damage. Zararın boyutlarını kesin bir şekilde saptamak imkânsız olurdu. It would take too long. Fazla zaman isterdi. Fiil * arzu etmek, çok istemek: Would that they were here! Ah, burada olsalar! Are they saying of me, "Would that he had croaked!"? Gebere miymişim?
would {bak.} will; {eski} arzulamak, istemek; {yardımcı