Sonuçlar

Türkçe » İngilizce Yukarı
amaç
  • [N] goal, aim, target, ideal, intention, will, bourn, bourne, cause, consummation, design, destination, dream, drift, function, idea, intent, meaning, mission, object, objective, point, purpose, scope, sense, terminus, turn, use, view, wherefore
amaç aim, goal, objective.

__ edinmek /ı/ to take {something} as a goal.

__ gütmek to pursue a goal.
amaç * aim, goal, objective.
amaç intent
amaç objective

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
amaç (yasa)
  • [N] purview
belirli amaç
  • [N] specific aim
boş amaç
  • [N] ignis fatuus
gizli amaç
  • [N] arriere-pensee
mutluluğu en yüce amaç sayan sistem
  • [N] eudemonism
yüce amaç
  • [N] apotheosis
amaç edinmek * to take {something} as a goal.
amaç gütmek * to pursue a goal.
v.hedefle:n.amaç aim
amaç olarak al have as a purpose
amaç kod object code
amaç dil object language
amaç program object program
amaç fonksiyon objective function
bir amaç için birleşmiş siyasal parti bloc
özel bir amaç için ayrılmış oda chamber
(özellikle para) belirli bir amaç için bir kena... earmark
kötü amaç için kullanmak pervert
belirli bir amaç için ayrılmış alan precinct
(belirli bir amaç) bir araya gelmek rally