Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
backlog Dinle! {'bæklɔ:g}
  • [N] yedek kütük {ocak}, ihtiyat, rezerv, birikim, birikmiş işler, yarım kalmığ işler, yarım kalmış işler
backlog i. ABD ocakta arka tarafa konan iri kütük; destek veya yedek vazifesi gören herhangi bir şey.
backlog i. birikmiş iş, yığılmış iş: You should work on that backlog of unanswered letters. O birikmiş mektupları cevaplamaya bakmalısın.
backlog artbirikim
backlog {işlem} bekleyen, birikim