Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
corner Dinle! {'kɔ:rnər}
 • [A] köşe, köşede olan
 • [N] köşe, açı, ücra yer, kuytu, bölge, bucak, tekel oluşturma, köşe atışı
 • [V] köşeye sıkıştırmak, kıstırmak, ele geçirmek, köşe oluşturmak, köşe dönmek, virajı almak
corner f. çıkmaza sokmak, bir köşeye kıstırmak; tekelcilik suretiyle piyasayı ele geçirmek.
corner i.
1. köşe, köşe başı.
2. futbol korner, korner vuruşu, köşe atışı.
3. futbol korner, oyun alanının dört köşesinden biri.

f.
1. köşeye sıkıştırmak, kıstırmak.
2. {konuşmak/konuşturmak için} yakalamak.
3. ... piyasasını ele geçirmek.
4. viraj almak.
corner 1} dirsek {dalga kılavuzu}, 2} köşe
Corner Köşede

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
chimney corner {'tʃımnı,kɔ:rnər}
 • [N] ocak başı
drive smb. into a corner
 • [ID] köşeye sıkıştırmak
in a tight corner
 • [ID] köşeye sıkışmış
just around the corner
 • [A] eli kulağında
 • [ADV] köşeyi dönünce, köşeyi döner dönmez
take a corner
 • [V] viraj yapmak
turn the corner
 • [ID] kritik noktayı atlatmak, iyiye gitmek, köşeyi dönmek
corner kick
 • [N] köşe atışı, korner
corner stone {'kɔ:rnər,stəʋn}
 • [N] temel taşı, esas, temel
hole-and-corner {,həʋlən'kɔ:rnər}
 • [A] gizli, el altından, sinsi
puss in the corner
 • [N] köşe kapmaca oyunu
tight corner
 • [N] zor durum, güç durum
turn a street corner
 • [V] köşeyi dönmek
a warm corner
 • [N] tuzak
careen around the corner {motorlu araç} yan yatarak köşeyi dönmek.
corner detection köşe sezimi
corner detection köşe sezimi
corner frequency köşe sıklığı
corner frequency köşe sıklığı
Corner Handles Köşe Tutamakları
corner kick futbol korner vuruşu, köşe atışı.