Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
default Dinle! {dı'fɔ:lt}
  • [N] ihmâl, kusur, yükümlülüğünü yerine getirmeme, gıyap, gelmeme, yeralmama
  • [V] yükümlülüğünü yerine getirmemek, görevi yapmakta kusur işlemek, mahkemeye gelmemek, karşılaşmaya katılmamak, hükmen yenik sayılmak, gıyabında hüküm vermek
default f. emanet paranın açığını ödemekten kaçınmak, taahhütlerini yerine getirmemek; mahkemede ispatı vücut etmemek; spor karşılaşmasına zamanında gelmeyip hakkını kaybetmek ; ifa etmemek, ödememek;ispatı vücut etmediğinden mahkum etmek.
default i. ihmal; mahkeme, maç v.b.ne gelmekten kaçınma; hazır bulunmayış, yokluk. in default of payment ödenmediği takdirde.
default i.
1. {bir yükümlülüğü} yerine getirmeme.
2. bilg. varsayım.

f. {bir yükümlülüğü} yerine getirmemek: They defaulted on their loan. Borçlarını zamanında ödemediler.
Default Varsayılan

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
judgment by default
  • [N] gıyabi hüküm, gıyabında yargılama
default on
  • [V] ihmal etmek
default on a debt
  • [V] borcunu aksatmak, borcu vadesinde ödememek
default on smth.
  • [V] ihmalkârlık yapmak
Apply Default Varsayılanı Uygula
Automatic (use default path) Otomatik {geçerli yolu kullan}
AVI Default File Handler AVI Varsayılan Dosya İşleyicisi
Bullet Default Varsayılan Madde İmleri
by default varsayılan, olağan
By default Aksi istenmediği taktirde
Compact Legends by Default Varsayılan Olarak Kısa Göstergeleri Kullan
Create Default Varsayılan Yarat
Database Default Varsayılan Veritabanı
default action varsayılan işlem {aksi belirtilmedikçe, yapılacak olan}
default assignment olağan değer ataması
default assignment olağan değer ataması
Default Background Color Varsayılan Zemin Rengi
Default Bookmark Text Varsayılan Yer İmi Metni
default border varsayılan kenarlık
default button saptanan düğme

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
Default Standard VGA Görüntü Birimi Bağdaştırıcısı Default Standard VGA Display Adapter