Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
expired {ık'spaıərd}
  • [A] süre: süresi bitmiş, geçerlilik: geçerliliği kalkmış
expired v.nefes ver:adj.ekspire edilen
expired v.sona er:adj.sona ermiş
expired v.nefes ver:adj.ekspire edilen
EXPIRED SONA ERMİŞ

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
This card is expired.
  • [PHR] geçmiş: Bu kart tarihi geçmiş.
time-expired {'taımık,spaıərd}
  • [A] çağdışı
expired password zamanaşımına uğramış parola
expired password zamanaşımına uğramış parola
Expired e-mail Süresi geçmiş elektronik posta
expired on kullanma süresi sonu
expired password zamanaşımına uğramış parola
Time Expired Süre Doldu
expired password zamanaşımına uğramış parola
this card is expired bu kart tarihi geçmiş.
time expired çağdışı
expired password zamanaşımına uğramış parola [elec.]