Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
exclude Dinle! {ık'sklu:d}
  • [V] hariç tutmak, dahil etmemek, dışında tutmak, dışlamak, içeri almamak, çıkarmak, kovmak
exclude {f.} hariç tutmak, dışarıda bırakmak, dahil etmemek, engel olmak, yoksun bırakmak, mahrum etmek.
exclude f. {from} -in dışında bırakmak.
exclude dışta tutma
Exclude Dışla

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
exclude the public
  • [N] kamuyu dışlamak, halka kapatmak
exclude authority dışlama yetkisi
Exclude Col Sütunu Dışla
Exclude file types Dışlanacak dosya türü
Exclude List Dışlama Listesi
Exclude Row Satırı Dışla
Exclude Row/Col Satır/Sütun Dışla
exclude, to dışlamak
Confirm Exclude Dışlamayı Onayla
exclude authority dışlama yetkisi
Exclude Col Sütun Dışla
Exclude Col Sütunu Dışla
Exclude file types Dışlanacak dosya türü
Exclude Files Dosyaları Dışla
Exclude List Dışlama Listesi
Exclude Path Yolu Dışarıda Bırak
Exclude Row Satır Dışla
Exclude Row Satırı Dışla
Exclude Row/Col Satır/Sütun Dışla
exclude, to dışlamak