Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
prod Dinle! {prɒd}
  • [N] üvendire, çivili sopa, dürtme, kışkırtma, biz
  • [V] dürtmek, kışkırtmak, özendirmek, teşvik etmek
prod f. {-ded,- ding}

i. dürtmek; üvendire ile dürtmek; tahrik etmek, kışkırtmak;

i. üvendire ile dürtme; hatırlatıcı şey.
prod f. {

prodded,

prodding}
1. dürtmek.
2. teşvik etmek.

i.
1. dürtme.
2. üvendire.
prod prod prad Fiil (D) prodded, prodding * dürtmek. * teşvik etmek. İsim * dürtme. * üvendire.
prod {-ded,- ding} dürtmek; üvendire ile dürtmek; tahr

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
prod continually
  • [V] dürtüklemek
prod s.o. into action birini harekete geçirmek.
prod continually dürtüklemek f.