Sonuçlar

Türkçe » İngilizce Yukarı
güven
 • [N] trust, confidence, reliance, assurance, faith, affiance, belief, credence, credit, dependance, dependence, positiveness, sureness
güven
1. trust, reliance, confidence.
2. feeling of being safe or secure.
3. courage.

güven beslemek /a/ to feel confidence in.

güvenini kazanmak /ın/ to win {someone´s} confidence.

güven mektubu letter of credence.

güveni olmak /a/ to have confidence in.

güven olmaz /a/ untrustworthy, undependable.

güveni sarsılmak to lose confidence {in}.

güven vermek /a/ to give {someone} the impression of being trustworthy.
güven * trust, reliance, confidence. * feeling of being safe or secure. * courage.
güven bank on
güven confidence

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
güven belgesi
 • [N] credentials
güven duyulan
 • [A] confiding
güven gerektiren görev
 • [N] trust: position of trust
güven kaynağı
 • [N] anchor, anchorage
güven oyu
 • [N] vote of confidence
güven veren
 • [A] confidential, faithful
güven vermek
 • [ID] wing: lend wings to
güven ve sempati uyandırma yeteneği
 • [N] charisma
kendine güven
 • [N] self-confidence, self-reliance, confidence, self-assurance, self-sufficiency, assuredness, aplomb, assertiveness, ego
yeniden güven verme
 • [N] reassurance
yeniden güven vermek
 • [V] reassure
güven beslemek * to feel confidence in.
güven mektubu * letter of credence.
güven olmaz * untrustworthy, undependable.
güven vermek * to give {someone} the impression of being trustworthy.
güven ver assure
v.güven ver:adj.sigortalı assured
güven sağla bring into safety
güven sağla brought into safety
v.güven:n.güvensizlik mistrust