Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
-sin
1. İsim ve fiil türünden yüklemlere eklenen teklik
2. kişi eki: akıllısın, genç-sin, çocuk-sun, kötü-sün, gelirsin, gelecek-sin, okuyor-sun, ölmüş-sün vb. Teklik
3. kişi emir eki: al-sın, gel-sin, otur-sun, gül-sün vb.

Türkçe » İngilizce Yukarı
-sin let