Sonuçlar

İngilizce » Türkçe Yukarı
capture, to yakalamak
capture, to yakalamak
capture, to yakalamak [elec.]

İngilizce » Türkçe İlişkili Sonuçlar Yukarı
capture Dinle! {'kæptʃər}
  • [N] ele geçirme, zaptetme, esir alma, esir, ganimet
  • [V] ele geçirmek, zaptetmek, esir almak, ganimet almak, tutsak etmek, el koymak, almak, çekim alanına almak
AuraVision VxP500 Compatible Video Capture Adapter AuraVision VxP500 Uyumlu Video Yakalama Bağdaştırıcısı
AuraVision-Orchid Video Capture Driver AuraVision-Orchid Video Yakalama Sürücüsü
AVI Capture DLL AVI Yakalama DLL
capture f.

i. zaptetmek, zorla ele geçirmek; esir etmek;

i. zaptetme, ele geçirme; esir, ganimet. capturer

i. ele geçiren kimse.
capture f.
1. zaptetmek, ele geçirmek.
2. tutsak etmek.

i. zaptetme, ele geçirme.
capture yakalamak
Capture Yakala
capture kapmak
capture kapma
Capture Data in a Database Veritabanına Veri Yakala
Capture End Yakalama Sonu
Capture File Dosya Yakala
Capture Password Yakalama Parolası
Capture Printer Port Yazıcı Bağlantı Noktasını Yakala
Capture Printer Port Bağlantı Noktası Yakala
Capture Settings Yakalama Ayarları
Capture Start Yakalama Başlangıcı
Capture Text Metin Yakala
Capture to Printer Yazıcıya Yolla